Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Könyvtárak képes leírás - Olvasás.tlap.hu
részletek »

Könyvtárak - Olvasás.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: olvasas.tlap.hu » Könyvtárak
Keresés
Találatok száma - 7 db
Berzsenyi Dániel Könyvtár

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Könyvtárunk honlapján részletes tájékoztatást adunk gyűjteményünkről, szolgáltatásainkról, működési feltételeinkről, a könyvtárhasználat alakulásáról, munkatársaink sokrétű tevékenységéről. A virtuális térre ugyancsak széles kaput nyitunk, és távoli felhasználók tájékozódását gazdagodó tartalomszolgáltatásainkkal is segítjük. Nyitóoldalunkon legújabb híreink, ajánlataink olvashatók.

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Az 1904-ben alapított Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tagkönyvtárai együttesen biztosítják Budapest területén a közkönyvtári ellátást. A Központi Könyvtár ellátja a nagyvárosi nyilvános közkönyvtár feladatait, országos szakkönyvtárként részt vesz a tudományos és szakkönyvtári ellátásban, I. osztályú tudományos szakkönyvtárként támogatja a kutatómunkát és az oktatást. Korhatárra és érdeklődési körre való tekintet nélkül segíti az önképzést és a szervezett oktatást. Szolgáltatásaiban széleskörűen felhasználja az információtechnológiát. A kerületi tagkönyvtárak a főváros nyilvános közkönyvtári ellátásának alapintézményei. Állományukat a kategóriájukra vonatkozó gyűjtőköri szabályzat alapján fejlesztik. Több kerület tagkönyvtárainak közös irányítás alatt álló - részlegesen önállóan gazdálkodó, szakmai feladatait összehangoltan, részben központosítottan ellátó - szervezeti egysége a régió.

Könyvtár Portál

Könyvtár Portál

Magyar könyvtárosok oldala Könyvtárnak nevezik a bármiféle adathordozón rögzített dokumentumok tárolására kialakított helyet, épületet, és ezen dokumentumok gondozására, feltárására hivatott intézményt. A tárolt információhordozókat rendszer (katalógus, regisztráció, magyarul jegyzék) szerint rendszerezik, archiválják és az olvasó(k) számára hozzáférhetővé teszik. Könyvtára (a magyar elnevezés a görög bibliothéka tükörfordítása) korábban bárkinek lehetett (akár öt könyvből álló is), manapság inkább a nagy mennyiségű könyvet tároló intézmények könyvgyűjteményeit nevezzük könyvtárnak. (Egész kis könyvtárat gyűjtött össze = sok könyve van.)

Magyar Elektronikus Könyvtár

Magyar Elektronikus Könyvtár

Az 1994 tavaszán tartott 'Pocok-workshop' alatt határozta el néhány lelkes könyvtáros egy Ajánlás elkészítését a Magyar Elektronikus Könyvtár megalapításához és működésének szabályozásához. A nyár folyamán a MEK-L@tulibb.kkt.bme.hu (később a MEK-L@huearn.sztaki.hu) levelező listán folyt az Ajánlás előkészítésének munkája, az ötletgyűjtés, ill. a többé-kevésbé hasonló külföldi kezdeményezések megismerése, s ezzel párhuzamosan létrejött két teszt gyűjtemény a Miskolci Egyetem és a BKE gopherein. Szeptemberben a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program első hároméves feladattervébe bekerült a MEK projekt és 1995 elején az NIIF 'helka' gépén elkezdődött a központi MEK szolgáltatás építése, egyelőre szintén egy gopher szerverre alapozva a gopher.mek.iif.hu címen.

Országos Széchényi Könyvtár

Országos Széchényi Könyvtár

Nemzeti Könyvtárunk, az Országos Széchényi Könyvtár létrejöttét egy hazafias érzésű, felvilágosult mágnásnak, gróf Széchényi Ferencnek (1754-1820) köszönhette, aki a régi nemzeti könyvkincset országszerte és külföldön nagy anyagi áldozatvállalással felkutatta, és gyűjteménnyé egyesítette, majd közhasználatra bocsátotta. 1802. november 25-én kelt a könyvtár alapító okmánya, melyet egy nappal később a király is megerősített. Magyarország első nyilvános nemzeti közgyűjteménye és közintézménye a következő évben nyílt meg az olvasók és kutatók számára. A gyűjtemény mintegy 13.000 nyomtatott könyvet, 1200-nál több kéziratot, sok száz térképet, címerképet, metszetet és pénzérméket tartalmazott. Ez utóbbiak már a humanista bibliotékákban is jelen voltak, ún. járulékos gyűjteményként, ahogy az MTA Könyvtárához, vagy a párizsi nemzeti könyvtárhoz ma is szorosan hozzátartozik az éremgyűjtemény.

Városi Könyvtár Lenti

Városi Könyvtár Lenti

Tagsági díjak 1. Alap tagsági díj 1 naptári évre (könyv- és folyóirat-kölcsönzés) felnőtteknek: 1.200 Ft pedagógusigazolvánnyal rendelkezők, 16 éven felüli diákok : 600 Ft regisztrált munkanélküliek, GYES, GYED, GYÁS-ban részesülők : 600 Ft nyugdíjasoknak 70 év alatt : 600 Ft diákoknak 16 éven alul, nyugdíjasoknak 70 év felett : ingyenes A könyvtár használatára vonatkozóan az intézmény a vonatkozó jogszabályok, és a fenntartó egyetértésével az alábbi kedvezményeket határozza meg : A könyvtár ingyenes használatára jogosultak: * közgyűjteményi, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói, * könyvtár szakos egyetemi és főiskolai hallgatók, * 16 éven aluli, és a 70 éven felüli magyar állampolgárok * fogyatékkal élők (vakok, csökkentlátók, hallássérültek, mozgássérültek). A könyvtár kedvezményes (50%-os) használatára jogosultak: * a 70 év alatti nyugdíjasok * a 16 éven felüli érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők * a regisztrált munkanélküliek * az érvényes pedagógusigazolvánnyal rendelkezők.

Wekerlei Gyermekház

Wekerlei Gyermekház

A Wekerlei Gyermekház könyvtára 2010 nyarán Tágra nyitott ajtó címmel 20 298 715 forintot nyert el az Európai Unió TÁMOP 3.2.4-09/1 pályázatán. A támogatásból 2011 folyamán informatikai eszközök és bútorok beszerzésére, önálló kétnyelvű honlap kialakítására, könyvtárosi képzésekre, olvasáskultúrát népszerűsítő rendezvényekre és iskolai osztályok számára rendhagyó órákra kerülhet sor. 2011 végére interneten elérhetővé válik a teljes könyvállomány, és az elektronikus katalógusrendszerben az előjegyzésre és meghosszabbításra is lehetőségé lesz. A könyvtár honlapján gyerekszekció kialakítására is sor kerül, és helytörténeti, helyismereti információkat is olvashatnak.

Tuti menü